ورود / عضویت 021-91015555
منو

DNS ابری آسیاتک - DNS های خود را رایگان مدیریت کنید

میزبانی رایگان از DNS‌های شما در پلتفرم پیشرفته ابر آسیاتک - مدیریت رکوردهای متفاوت در پلتفرم جامع ابر آسیاتک

ابر آسیاتک

برای استفاده از این خدمت رایگان، می بایست که دامنه‌های خود را به NSهای ما اشاره کنید و در پلتفرم یکپارچه ابری، DNS دامنه‌های خود را مدیریت کنید.
در حساب کاربری خود به راحتی می‌توانید رکوردهای مورد نظر را اضافه و تغییر دهید و به سرعت آن‌ها در DNS ما به روز می‌شوند.
رکوردهای قابل استفاده:
NS (NAME SERVER)
A (HOST)
AAAA (HOST)
CNAME (ALIAS)
PTR (POINTER)
MX (MAIL EXCHANGE)
TXT (TEXT)
SRV (SERVICE)

تصویر پرداخت سرور مجازی ابری ساعتی

ساخت سرور رایگان

برای استفاده از خدمات ابری آسیاتک، سرور ابری رایگان خود را بسازید و از خدمات رایانش ابری به رایگان استفاده نمایید.

آیکون سرور مجازی ابری

خدمات ابری زیرساخت (laaS)
فقط با چند کلیک سرور ابری خود را بسازید!
شروع کنید