ورود / عضویت 021-91015555
منو

سیستم عامل‌ها و قالب‌ها

Operating Systems & Templates

از طریق پلتفرم ابری آسیاتک، امکان انتخاب سیستم عامل‌های بهینه‌شده و بسیاری از تمپلیت‌های کاربردی برای زیرساخت‌های ابری و ایجاد سرور را دارید.
 • Windows-20030
 • Windows-20080
 • Windows-20120
 • Windows-20160
 • Windows-20190
 • Windows 2008 x64 ENT0
 • Windows 2012 x64 STD R20
 • Windows Server 2016 x64 STD0
 • Windows Server 2019 x64 STD0
Windows
مشاهده بیشتر
 • Arch Linux 2018.12 x640
 • CloudLinux Server 6.3 x640
 • CloudLinux Server 7.2 x640
 • openSUSE 15.0 x640
 • Slackware 14.2 x640
 • SpamTitan 6.00 x640
 • WebTitan 5.07 x640
Fedora
مشاهده بیشتر
 • Debian 10.0 x640
 • Debian 8.11 x640
 • Debian 9.9 x640
 • Debian-10.10
Debian
مشاهده بیشتر
 • Arch Linux 2018.12 x640
 • CloudLinux Server 6.3 x640
 • CloudLinux Server 7.2 x640
 • openSUSE 15.0 x640
 • Slackware 14.2 x640
 • SpamTitan 6.00 x640
 • WebTitan 5.07 x640
CoreOS
مشاهده بیشتر
 • CentOS 5.11 x640
 • CentOS 6.10 x640
 • CentOS 7.7 x640
 • CentOS 8.0 x640
 • CentOS-6.100
 • CentOS-7.70
 • CloudLinux Server 6.3 x640
 • CloudLinux Server 7.2 x640
 • Red Hat Enterprise Linux 7.6 x640
CentOS
مشاهده بیشتر
 • Ubuntu-16.040
 • Ubuntu-17.100
 • Ubuntu-18.040
 • Ubuntu-live-19.040
Ubuntu
مشاهده بیشتر
 • Arch Linux 2018.12 x640
 • CloudLinux Server 6.3 x640
 • CloudLinux Server 7.2 x640
 • openSUSE 15.0 x640
 • Slackware 14.2 x640
 • SpamTitan 6.00 x640
 • WebTitan 5.07 x640
OpenBSD
مشاهده بیشتر
 • FreeBSD 11.1 x64
 • FreeBSD 12.0 x64
FreeBSD
مشاهده بیشتر
انتخاب با شماست!

ISO فایل خود را آپلود کنید

می توانید از سیستم عامل های دلخواه خود استفاده کنید و در قالب فایل ISO به پلتفرم ابری آپلود و سرورهای خود را بسازید.

تمپلیت‌های مختلف

علاوه بر انتخاب سیستم عامل دلخواه خود، می‌توانید از بین تمپلیت‌های آماده و از قبل تنظیم‌شده بر اساس نیاز خود استفاده کنید.

خدمات ابری زیرساخت (laaS)
فقط با چند کلیک سرور ابری خود را بسازید!
شروع کنید