ورود / عضویت 021-91015555
منو

تعرفه خدمات ابری زیرساخت

تعرفه خدمات ابری زیرساخت

منابع قیمت (ریال)
نام منبع حداقل منابع قابل تخصیص به هر منطقه (زون) حداکثر منابع قابل تخصیص به هر منطقه (زون) واحد مقدار منابع رایگان برای هر منطقه (زون) ریال
Backup ۵۰۰ گیگابایت/ساعت ۱۵
Cloud Server ۲۰
vCPU ۱ ۳۲ core/ساعت ۶۹۰
Memory ۱ ۱۲۸ گیگابایت/ساعت ۳۰۰
Primary/Swap Disk (SSD) ۲۵ ۱۲۰۰ گیگابایت/ساعت ۲۷
IPv4 ۱ ۱۶ IP/ساعت ۱ ۴۲۰
IPv6 ۳۲ IP/ساعت رایگان
Inbound data transfer IPv4 نامحدود ۱,۰۰۰
گیگابایت/ماه
۱،۵۰۰
گیگابایت/ساعت
Outbound data transfer IPv4 بدون محدودیت گیگابایت/ماه رایگان
Inbound data transfer IPv6 نامحدود ۵۰۰
گیگابایت/ماه
۱،۵۰۰
گیگابایت/ساعت
Outbound data transfer IPv6 نامحدود گیگابایت/ماه رایگان

در حالتی که سرورهای ابری خود را خاموش کنید، فقط هزینه فضای ذخیره سازی و IP برای شما محاسبه می شود.

همین الان سرور ابری خود را بسازید.
ایجاد سرور
خدمات ابری زیرساخت (laaS)
فقط با چند کلیک سرور ابری خود را بسازید!
شروع کنید