ورود / عضویت 021-91015555
منو

دیواره آتش

Firewall

تعیین قوانین دیواره آتش برای سرورهای ابری
دیوار آتش ابر ما نامحدود مقاوم است

ضمانت برقراری سرویس (Uptime guarantee) فقط مربوط به دسترس‌پذیری شبکه و سرورهای ابری در زمان عملیات معمول می‌باشد. زمان برقراری خدمات شامل برقراری نرم‌افزارهای سرور نمی‌باشند. هرگونه قطعی به دلیل نرم‌افزار سرور، سیستم عامل‌ها و انجام سایر تسک‌ها باشد، شامل این ضمانت پایداری سرویس نمی‌باشد.

امنیت کامل سرور ها

ضمانت برقراری سرویس (Uptime guarantee) فقط مربوط به دسترس‌پذیری شبکه و سرورهای ابری در زمان عملیات معمول می‌باشد. زمان برقراری خدمات شامل برقراری نرم‌افزارهای سرور نمی‌باشند. هرگونه قطعی به دلیل نرم‌افزار سرور، سیستم عامل‌ها و انجام سایر تسک‌ها باشد، شامل این ضمانت پایداری سرویس نمی‌باشد.

آپشن شماره 1 تست

ضمانت برقراری سرویس (Uptime guarantee) فقط مربوط به دسترس‌پذیری شبکه و سرورهای ابری در زمان عملیات معمول می‌باشد. زمان برقراری خدمات شامل برقراری نرم‌افزارهای سرور نمی‌باشند. هرگونه قطعی به دلیل نرم‌افزار سرور، سیستم عامل‌ها، اشکال در تتظیمات، حمله منع سرویس (DOS) به سرور ابری، تعلیق سرور ابری، توقف سرور ابری به هر دلیل و هر قطعی دیگر به جز شبکه یا سرور میزبان، به هر دلیلی، خواه توسط ما به دلیل ارتقا، عیب‌یابی و انجام سایر تسک‌ها باشد، شامل این ضمانت پایداری سرویس نمی‌باشد.

آپشن شماره 1 تست

ضمانت برقراری سرویس (Uptime guarantee) فقط مربوط به دسترس‌پذیری شبکه و سرورهای ابری در زمان عملیات معمول می‌باشد. زمان برقراری خدمات شامل برقراری نرم‌افزارهای سرور نمی‌باشند. هرگونه قطعی به دلیل نرم‌افزار سرور، سیستم عامل‌ها، اشکال در تتظیمات، حمله منع سرویس (DOS) به سرور ابری، تعلیق سرور ابری، توقف سرور ابری به هر دلیل و هر قطعی دیگر به جز شبکه یا سرور میزبان، به هر دلیلی، خواه توسط ما به دلیل ارتقا، عیب‌یابی و انجام سایر تسک‌ها باشد، شامل این ضمانت پایداری سرویس نمی‌باشد.

خدمات ابری زیرساخت (laaS)
فقط با چند کلیک سرور ابری خود را بسازید!
شروع کنید